Oostenburg Amsterdam

Oostenburg was ooit één van de drie Oostelijke Eilanden die in de Gouden Eeuw werden aangelegd. De VOC zocht pal naast de Amsterdamse binnenstad en aan het IJ ruimte voor haar scheepswerven. Na 1800 maakte hout plaats voor staal, het eiland bleek een ideale locatie voor zware industrie. Een groot deel van de oude werkplaatsen en kantoren is verdwenen, dat zijn nu kale en omvangrijke bouwkavels of tijdelijke parkeervelden. Maar de kern is bewaard gebleven, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de oude kademuren en de kraanbokken van Werkspoor. Hier ligt een interessante ontwerpopgave om een brug te slaan tussen oud en nieuw. 

Nadat Stadgenoot in 2008 Oostenburg kocht, is samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt voor transformatie van het eiland naar een gemengd werk-woongebied. Voor de uiteindelijke invulling kan inspiratie geput worden uit diverse plannen zoals het stedenbouwkundig plan dat Urhahn Urban Design heeft ontworpen. De kern van dat plan is een veelzijdige mix van bouwvolumes, hoogtes, architectuur en functies: primair wonen en werken, aangevuld met horeca. Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn in concept een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan gemaakt door Urhahn Urban Design en Studioninedots. Deze doen recht aan de locatie de kernwaarden voor het eiland: contrastrijk, levendig en stoer. 

Stadgenoot heeft diverse rollen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het plangebied Oostenburg. Zo voert Stadgenoot de grondexploitatie voor het plangebied (en legt onder meer de openbare ruimte aan), wordt zij toekomstig eigenaar van huurwoningen in diverse prijsklassen en verkoopt zij diverse bouwrijpe kavels aan derden. Met name bij de verkoop van bouwrijpe kavels wordt Stadgenoot bijgestaan door Res & Smit. Voor het opstellen van een uitgiftestrategie, het vervaardigen van kavelpaspoorten en het opstellen van de inschrijvings- en selectieleidraad brengt Res & Smit haar kennis en ervaring in. Voor meer informatie zie: www.oostenburg.nl.

  • Disciplines
  • projectontwikkeling
  • projectmanagement
  • verkoopbegeleiding