Leiden Bio Science Park

De Universiteit Leiden heeft grote percelen grond in de gemeenten Oegstgeest en Leiden. Res & Smit is door de universiteit gevraagd om de ontwikkeling van de universiteitsgronden te begeleiden van de eerste planvorming tot en met de grondexploitatie, uitgifte en realisatie. Met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en in provinciaal verband zijn samenwerkingsovereenkomsten afgestemd voor de realisatie en verbetering van de (regionale) infrastructuur door een HOV verbinding. Het gebied kent een uitdagend Science Park concept met een mix van scholen, laboratoria, kantoren, incubatorcentra, wonen, studentenhuisvesting, onderwijs en onderzoek, sport, horeca en retail functies. Het Science Park moet een belangrijke rol bijdragen aan het versterken van het life sciences cluster en het uitwisselen van kennis en contacten tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Een HOV verbinding en directe ontsluitingen op het hoofdwegennet zorgen voor adequate ontsluitingen.

November 2008: Ondertekening exploitatieovereenkomst Nieuw Rhijngeest Zuid. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park.

stedenbouw: West 8 en Studio Hartzema
landschap: Juurlink + Geluk
masterplannen: VVKH