VODW Leusden

Voor de huisvesting van het reclame- en marketingbureau VODW is in 2000 een landgoed aangekocht in Leusden. De unieke locatie was daarvoor in gebruik als internaat. Hierop zijn een aantal kantoorpaviljoens gerealiseerd en een oude villa op het terrein is herontwikkeld tot congrescentrum en restaurant.

Res & Smit heeft VODW geadviseerd bij de planontwikkeling en heeft het totale bouw- en herhuisvestingproces begeleid (locatie, gebouw, kantoorconcept en inrichting). In nauw overleg met de opdrachtgever is een uitdagende site gerealiseerd die naadloos aansluit bij de gewenste uitstraling en werkprocessen van VODW.