Park Vogelenzang Bennebroek

Park Vogelenzang is de naam van de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein van GGZ inGeest in Bennebroek.

De oude 'geestgronden' veranderen van een monofunctioneel zorgterrein in Park Vogelenzang. Op het prachtige terrein komt ruimte voor allerlei functies waarbij het accent zal liggen op wonen. Daarbij staan het benutten van de huidige kwaliteiten van de monumentale bebouwing en het behoud en de uitbreiding van het prachtige landschap centraal. 

GGZ inGeest heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de gemeente Bloemendaal en omwonenden gewerkt aan de herontwikkeling van Park Vogelenzang, maar zal de daadwerkelijk realisatie daarvan aan anderen overlaten. GGZ inGeest is voornemens delen van haar eigendom, waaronder de bouwvlakken en diverse opstallen (o.a. de historisch bebouwing), te verkopen. De verkoop betreft verschillende bouwvlakken en monumenten (kerk, watertoren, paviljoen Vogelenzang/ Beukenhorst/ Lokhorst) waarbij maximaal 250 woningen gerealiseerd mogen worden en het openbaar gebied dat in een latere fase zal worden overgedragen aan de Gemeente Bloemendaal. 

Op deze website worden te zijner tijd de details van het verkoopproces gepubliceerd. Tot het zover is, kunt u via de website (www.parkvogelenzang.nl) op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en is het mogelijk u aan te melden als geïnteresseerde.

Res & Smit ondersteunt GGZ inGeest als projectmanager de ontwikkelingen en de verkoop van deze locatie.

Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Nicky Sargentini 06-53600311, n.sargentini@ressmit.nl.

  • Disciplines
  • gebiedsontwikkeling
  • projectmanagement