16 oktober 2019
SAMENWERKING

Dura Vermeer/Boelens de Gruyter verwerft prominente ontwikkellocatie

HAARLEM

De locatie, bestaande uit het voormalige belastingkantoor met omliggende opstallen, van circa 20.000m2 was in eigendom van een dochteronderneming van Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen. De verkoop is begeleid door Res & Smit. Het Belcanto-terrein is onderdeel van de herontwikkeling in Schalkwijk Midden. Een gebied dat de komende jaren wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Aan de stadswijk worden circa 750 bomen toegevoegd waardoor stedelijke functies nauw verbonden worden met het te creëren groene landschap.

De werktitel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwoud luidt ‘Tussen de bomen’ onder het motto: “Geen bomen in stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap”. De gebouwen worden ingebed in een nieuw aan te leggen stadspark met een mix tussen privé en collectieve buitenruimte. ROOTZ brengt de stad tussen de bomen een stap verder. Er wordt een duurzaam, nieuw stuk stad gecreëerd met een sterke identiteit, waarbij veel aandacht is voor sociale cohesie.

Diversiteit aan gebouwen
ROOTZ geeft invulling aan een grootstedelijke ontwikkeling van circa 700 woningen, met bijbehorende dienstverlening, horeca en een huiskamer voor de buurt. Er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Daarbij is 30% van de woningen bestemd voor sociale koop ter bevordering van doorstroom in de sociale sector, één van de belangrijkste verkoopwaarden van de corporaties. Het plan zet in op een diversiteit aan gebouwen waarin je kunt wonen, werken en verblijven. Bij de bijzondere transformatie van het Belcanto-terrein wordt maximaal ingezet op het ontwikkelen van een duurzame en gezonde leefomgeving. De komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt.

Historie
Zowel Boelens de Gruyter als Dura Vermeer hebben ervaring in het ontwikkelen van gelijksoortige binnenstedelijke locaties. Daarnaast is Dura Vermeer eigenaar en ontwikkelaar van de Fluor-locatie, eveneens in Schalkwijk Midden.

Voor meer informatie over de ontwikkeling kunt u terecht op de websites van Dura Vermeer en Boelens de Gruyter.