19 maart 2019
Te koop

Unieke ontwikkellocatie Park Vogelenzang

BENNEBROEK

GGZ inGeest biedt te koop aan circa 12,5 hectare terrein aan de rand van Bennebroek (gemeente Bloemendaal) met diverse (monumentale) opstallen.

Op de ontwikkellocatie “Park Vogelenzang” passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. De eeuwenoude bomenstructuren in het gebied zijn beeldbepalend voor de uitstraling van het parkachtige, nieuwe woongebied (zie ook www.parkvogelenzang.nl).

De verkoop vindt plaats middels een openbare gestructureerde verkoop in twee stappen:

fase A bieding met voorbehouden uiterlijk 24 mei 2019 uiterlijk 12:00 uur;

fase B selectie van circa 3-5 partijen voor een bieding
(voorbehouden anders dan genoemd niet mogelijk) en een plan.

Het verkoopproces start op 19 maart 2019.

Voor meer informatie, bezichtiging en toegang tot de data room (na ondertekening van een deelnameverklaring) kunt u contact opnemen met mevr. N. Sargentini of dhr. M. Smit (020 6675875) of per mail parkvogelenzang@ressmit.nl.