chr

SCHROEDER VD KOLKWEG

BLOEMENDAAL

De kleine gezinswoningen dateren uit de jaren ’20, waren technisch verouderd en hadden een matige energielabel (E/F). Met het oog op de duurzaamheidsdoelstellingen van Brederode Wonen is, door middel van het uitvoeren van groot onderhoud en geriefverbeteringen, het comfort in de huurwoningen sterk toegenomen. Het algemene doel van de ingreep was om onder meer:

  • de energieprestatie van de woningen te verbeteren door verlaging van de energielabel (B);
  • de woonlasten, door verlaging van de energiekosten, voor de huurders voor langere tijd betaalbaar te houden;
  • de toekomstige (meerjaren)onderhoudslasten voor de corporatie te reduceren;
  • de uitstraling van de woningen (en daarmee de buurt) te optimaliseren.

Voor elke woning afzonderlijk was een EPA-maatwerkadvies opgesteld, dat verder werd uitgewerkt in een programma van eisen.

Res & Smit heeft Brederode Wonen ondersteund bij haar onderhouds-,  renovatie- en verduurzamingsvraagstukken op het gebied van programma-inkoop-, contract- en projectmanagement.

Klant BREDERODE WONEN
Categorie WONEN
REALISATIE 2018
DISCIPLINES CONTRACTMANAGEMENT, INKOOPMANAGEMENT,
PROJECTMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN