KINDERBOERDERIJ DE WARANDE

HUIZEN

In het kader van de gemeentelijke visie op het Stadspark is in Huizen een nieuwe kinderboerderij voor Stichting De Warande gerealiseerd. In deze visie stonden een meer open structuur van het terrein en meer eenheid van de gebouwen centraal. Doelstelling van de Gemeente Huizen was derhalve om een aantrekkelijke, duurzaam en levensvatbare kinderboerderij te bouwen voor de inwoners van Huizen en de directe omgeving. Samen met bestuur en beheerders van de kinderboerderij was de gemeente van mening dat deze doelstelling het beste kon worden gerealiseerd als de drie functies van de kinderboerderij, zijnde ‘recreatie, milieueducatie en participatie/dagbesteding’, op een goede manier zouden worden gecombineerd. In 2014 heeft Res & Smit in samenspraak met alle betrokken ‘stakeholders’ daartoe het programma van eisen opgesteld.

Kort nadat het uitvoeringsontwerp was vastgesteld en de oude gebouwen in september 2016 waren gesloopt, ging de toenmalige aannemer failliet. Mede dankzij de inspanningen van Res & Smit en Min2 Bouw Kunst is in december 2016 met een nieuwe aannemer, Bot Bouw, een UAV-gc contract gesloten en werd de bouw in februari 2017 hervat. De bouwvertraging is daardoor beperkt gebleven en de kinderboerderij kon in de zomervakantie 2017 voor het publiek opengaan.

Res & Smit verzorgde voor dit project de vastgoedadvisering en het project- en contractmanagement.

Klant GEMEENTE HUIZEN
Categorie WERKEN
REALISATIE 2017
DISCIPLINES VASTGOEDADVIES
CONTRACTMANAGEMENT
PROJECTMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN