LEIDEN BIO SCIENCE PARK

Leiden

De Universiteit Leiden heeft grote percelen grond in de gemeenten Oegstgeest en Leiden.

Met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en in provinciaal verband zijn samenwerkings-overeenkomsten afgestemd voor de realisatie en verbetering van de (regionale) infrastructuur. Het gebied kent een uitdagend Science Park concept met een mix van scholen, laboratoria, kantoren, incubatorcentra, wonen, studentenhuisvesting, onderwijs en onderzoek, sport, horeca en retail functies. Het Science Park moet bijdragen aan het versterken van het life sciences cluster en het uitwisselen van kennis en contacten tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Een HOV verbinding en directe ontsluitingen op het hoofdwegennet zorgen voor adequate ontsluitingen.

Res & Smit is door de universiteit gevraagd om de ontwikkeling van de universiteitsgronden te begeleiden van de eerste planvorming tot en met de grondexploitatie, uitgifte en realisatie.

Omvang park: 110 ha.

Klant universiteit leiden
Categorie gebieden
REALISATIE 2018
DISCIPLINES PROJECTMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN