STICHTING PRE WONEN

-

In februari 2017 is voor Pré Wonen aangevangen met het project “preventief, correctief en planmatig onderhoud van de individuele CV-, WW- en MV-installaties”. Pré Wonen heeft daartoe een achttal marktpartijen benaderd en gesproken in het kader van een marktconsultatie. Het doel van deze consultatie was onder meer om een beeld te krijgen van de meest optimale uitvraag en daarbij behorende contractvorm, met daarbij aandacht voor een clusterverdeling, ketensamenwerking, de klantdienstverlening, de mogelijk te hanteren kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), de eventueel niet-verrekenbare onderhoudskosten en de ‘unique selling points’ van partijen.

Aan de hand van de ‘rode draad’ uit de marktconsultatie is het project op basis van ‘best value procurement’ en een raamovereenkomst in de markt gezet. De individuele CV-,WW- en MV-installaties waren daarbij geografisch verdeeld over een drietal clusters. De onderhoudsactiviteiten hadden betrekking op:
– circa 11.600 individuele CV- en WW-installaties;
– circa 2.200 individuele MV-installaties.

De ondertekening van de raamovereenkomsten heeft op 13 september 2017 met Breman Service Haarlem B.V, Energiewacht N.V. en Mampaey van Alphen B.V plaatsgevonden.

Res & Smit verzorgde voor dit project het inkoop- en contractmanagement. De activiteiten waren onder meer gericht op het creatief adviseren, het opzetten en begeleiden van de inkoopprocedure en het opstellen van de raamovereenkomsten (looptijd van 6 jaar, met optioneel een verlenging van tweemaal 6 jaar), uiteraard rekening houdend met het gewenste projectresultaat.

Klant Woonstichting Vooruitgang
Categorie Wonen
REALISATIE 2017
DISCIPLINES CONTRACTMANAGEMENT
INKOOPMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN