BELCANTO

HAARLEM

Gebiedsontwikkeling van de voormalige locaties van de Renault garage en het belastingkantoor naar een aantrekkelijk gebied waar wonen, werken en enkele voorzieningen gecombineerd gaan worden.

Het gaat om meer dan 600 woningen rond collectieve besloten binnenhoven, omgeven door ruimte voor werken en voorzieningen, een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing, goede aansluiting op de omringende hoofdwegen en een groene omgeving middels uitbreiding van het park. Als thema voor het gebied met een grote diversiteit aan gebouwen is gekozen voor een aantrekkelijk landschap: ‘tussen de bomen’.

Het projectgebied en invulling hiervan is mede bepaald door de gebiedsvisie Schalkwijk Midden van september 2007, opgesteld door de gemeente Haarlem, welke zich heeft vertaald in een concept masterplan opgesteld door Rijnboutt en VOF Belcanto.

Res & Smit verzorgde de directievoering voor V.O.F. Belcanto (Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen) en heeft de woningcorporaties ondersteund met de planvorming en de verkoop van het gebied.

Omvang: >600 wooneenheden, 5.000 tot 7.500 m2 commerciële ruimtes, halfverdiepte parkeergarage voor 500 plaatsen en uitbreiding park.

Opdrachtgever Belcanto
Categorie gebieden
REALISATIE 2019 (verkoop gebied)
DISCIPLINES DIRECTIEVOERING
PLANVORMING
VERKOOPBEGELEIDING

GERELATEERDE PROJECTEN