OOSTENBURG

AMSTERDAM

Stadgenoot kocht in 2008 Oostenburg en heeft samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt voor transformatie van het eiland naar een gemengd werk-woongebied. De kern van dit plan is een veelzijdige mix van bouwvolumes, hoogtes, architectuur en functies: primair wonen en werken, aangevuld met horeca.

Stadgenoot heeft diverse rollen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het plangebied Oostenburg. Zo voert Stadgenoot de grondexploitatie voor het plangebied (en legt onder meer de openbare ruimte aan), wordt zij toekomstig eigenaar van huurwoningen in diverse prijsklassen en verkoopt zij diverse bouwrijpe kavels aan derden.

Met name bij de verkoop van bouwrijpe kavels is Stadgenoot bijgestaan door Res & Smit. Voor het opstellen van een uitgiftestrategie, het vervaardigen van kavelpaspoorten en het opstellen van de inschrijvings- en selectieleidraad heeft Res & Smit haar expertise ingebracht.

Omvang: circa 500 woningen.

Klant STADGENOOT
Categorie gebieden
REALISATIE 2014
DISCIPLINES GEBIEDSONTWIKKELING
PROJECTMANAGEMENT
VERKOOPBEGELEIDING

GERELATEERDE PROJECTEN