HOOFDKANTOOR AMBULANCE

Amsterdam

Ambulance Amsterdam heeft haar hoofdkantoor verbouwd, dit terwijl het bedrijfsproces gewoon moest doorgaan. Hiermee is ruimte gemaakt voor de geconcentreerde huisvesting van de bedrijfsstaf en ondersteuning en de aan de Karperweg gesitueerde ambulanceteams. Tevens is met de verbouwing geanticipeerd op de (functionele) ontwikkelingen met betrekking tot het formatieplan 2012-2015.

Voor de operationele ambulancemedewerkers is het belangrijk een soort thuiskomen gevoel te bewerkstelligen. Dit geldt niet alleen voor het hoofdkantoor, maar ook voor de ambulancevestigingen elders in Amsterdam en omstreken. Dit thuiskomen gevoel wordt bewerkstelligd door bepaalde ruimten een uniforme uistraling te geven, zoals bijvoorbeeld het dagverblijf, de overlegruimte(n) en entree. Dit format zal tevens toegepast gaan worden in de bestaande dan wel nog te realiseren ambulance vestigingen.

Klant Ambulance Amsterdam
Categorie WERKEN
REALISATIE 2015
DISCIPLINES PROJECTMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN