MYTYLSCHOOL DE PAREL

HAARLEM

Mytylschool De Parel is een school voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die van dien aard is dat het volgen van regulier basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de daarvoor doorgaans bedoelde onderwijsinstellingen niet mogelijk is. De visie van de school is erop gericht alle kinderen hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te geven. Leerlingen moeten zich daarom optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving.

De projectscope was met name gericht op het functioneel verbeteren van de verkeersruimten, het vernieuwen van de afwerkingen en verbeteren van het comfort in de klaslokalen, het verduurzamen c.q. thermisch isoleren en preventief onderhouden van de gebouwschil en het significant verlagen van het energieverbruik (circa 50%) door het optimaliseren van de technische installaties.

Res & Smit heeft daarvoor het ontwerp-, contract- en risicomanagement verzorgd.

Omvang: 3.100 m2 BVO.

Klant STICHTING SPAARNESANT
Categorie WERKEN
REALISATIE 2016
DISCIPLINES ONTWERPMANAGEMENT
CONTRACTMANAGEMENT
RISICOMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN