PARK VOGELENZANG

Bennebroek

Herontwikkeling van het ziekenhuisterrein van GGZ inGeest in Bennebroek naar een gebied waar het accent zal liggen op wonen. Daarbij staan het benutten van de huidige kwaliteiten van de monumentale bebouwing en het behoud en de uitbreiding van het prachtige landschap centraal.

GGZ inGeest heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de gemeente Bloemendaal en omwonenden gewerkt aan de herontwikkeling van Park Vogelenzang, maar zal de daadwerkelijk realisatie daarvan aan anderen overlaten. GGZ inGeest is voornemens delen van haar eigendom, waaronder de bouwvlakken en diverse opstallen (o.a. de historisch bebouwing), te verkopen. De verkoop betreft verschillende bouwvlakken en monumenten (kerk, watertoren, paviljoen Vogelenzang/ Beukenhorst/ Lokhorst) waarbij maximaal 250 woningen gerealiseerd mogen worden en het openbaar gebied dat in een latere fase zal worden overgedragen aan de Gemeente Bloemendaal.

Res & Smit ondersteunt GGZ inGeest als projectmanager bij de ontwikkeling en de verkoop van deze locatie.

Omvang: 250 woningen plus openbaar gebied.

Klant GGZ INGEEST
Categorie gebieden
REALISATIE
DISCIPLINES GEBIEDSONTWIKKELING
PROJECTMANAGEMENT

GERELATEERDE PROJECTEN